menu
หนึ่งเดียวยกระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

เอ.พี.ฮอนด้า,ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง,และเอชพีดีประกาศควบรวมกิจการเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งผสานส่วนงานขายและสายการผลิตเป็นหนึ่งเดียวยกระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ฮอนด้าประกาศควบรวมกิจการของบริษัทเอ.พี.ฮอนด้าจำกัด,บริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด,และบริษัทเอชพีดีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทแชร์โฮลดิ้งก่อตั้งเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อว่าบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารวมถึงผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 31มีนาคม 2021

มาซายูคิอิงาราชิหัวหน้าเจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียบริษัทฮอนด้ามอเตอร์จำกัดเปิดเผยว่า “การควบรวมกิจการของทั้งสามบริษัทจะเป็นการรวมส่วนงานขายกับส่วนงานผลิตเข้ามาอยู่ด้วยกันทำให้เราสามารถดึงจุดแข็งแต่ละด้านมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยได้มากขึ้นช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและมีความพร้อมในการรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต”

การดำเนินงานภายใต้บริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทใหม่จะเป็นการรวมศักยภาพของแต่ละบริษัทเดิมให้เป็นหนี่งเดียวโดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านการส่งมอบรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ด้วยมาตรฐานที่อยู่เหนือความคาดหมายพร้อมกับลดความซ้ำซ้อนเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการดำเนินงาน

ทั้งนี้นายชิเกโตะคิมูระอดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทเอ.พี.ฮอนด้าจำกัดจะเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนแรกของบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการอย่างราบรื่น

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าจะยังคงเป็นเช่นเดิมต่อไปโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าจะถูกจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายของศูนย์ฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ในขณะที่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าบิ๊กไบค์ (ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 400ซีซีขึ้นไป)จะถูกจัดจำหน่ายผ่านศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิงและรถจักรยานยนต์กลุ่มมูลค่าเพิ่มจะถูกจัดจำหน่ายผ่านร้านคับเฮ้าส์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นับตังแต่วันที่ 1เมษายน 2021เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ : www.thaihonda.co.th

เฟซบุ๊ก : fb.com/hondamotorcyclethailand

ยูทูบ : youtube.com/hondamotorcycletha

ขอบคุณข่าว mgronline.com

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations