menu
เพิ่มขึ้น 11,975 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 11,883 ราย


วันนี้ (25 ก.ย.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 25 กันยายน 2564 ดังนี้

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 11,975 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 11,883 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 92 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 127 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 24 กันยายน 2564 มีจำนวน 1,520,422 ราย เสียชีวิตสะสม 16,049 คน

ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,549,285 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,143 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 29 ของโลก

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 14,700 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,381,176 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 24 กันยายน 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,408,821 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 124,540 ราย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จะผู้รายงานสถานการณ์เพิ่มเติมเวลา 12.30 น.

ขอบคุณข่าว mgronline.com

YOUR REACTION?

Facebook Conversations