menu
ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19


วันนี้ (26 ก.ย.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 26 กันยายน 2564 ดังนี้


พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 12,353 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 11,821 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 532 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 125 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 25 กันยายน 2564 มีจำนวน 1,532,775 ราย เสียชีวิตสะสม 16,174 คน


ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,561,638 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,268 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 29 ของโลกศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 14,305 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,395,481 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 25 กันยายน 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,423,126 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 122,463 ราย


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จะผู้รายงานสถานการณ์เพิ่มเติมเวลา 12.30 น

ขอบคุณข่าว mgronline.com

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations