menu
ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (1 ต.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้

 

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 11,574 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 11,253 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 501 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 123 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 มีจำนวน 1,586,366 ราย เสียชีวิตสะสม 16,756 คน

 

ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,615,229 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,850 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 28 ของโลก

 

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 12,473 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,455,720 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,483,146ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 115,233 ราย

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จะเป็นผู้รายงานสถานการณ์เพิ่มเติมเวลา 12.30 น

ขอบคุณข่าว mgronline.com

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations