menu
ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (8 ต.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดังนี้

 

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 11,140 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 11,068 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 72 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 116 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 7 ตุลาคม 2564 มีจำนวน 1,660,574 ราย เสียชีวิตสะสม 17,440 คน

 

ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,689,437 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,534 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก

 

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 9,933 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,534,364 (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 7 ตุลาคม 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,561,790 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 110,113 ราย

ขอบคุณข่าว mgronline.com

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations