menu
ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (11 ต.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดังนี้

 

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 10,035ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 9,955 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 80 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 60 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 10 ตุลาคม 2564 มีจำนวน 1,692,056 ราย เสียชีวิตสะสม 17,657 คน

 

ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,720,919 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,751 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก

 

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 10,590 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,565,477 (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 10 ตุลาคม 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,592,903ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 110,256 ราย

ขอบคุณข่าว mgronline.com

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations