menu
ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (25 ต.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดังนี้

 

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 8,675 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 44 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 24 ตุลาคม 2564 มีจำนวน 1,830,294 ราย เสียชีวิตสะสม 18,705 คน

 

ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,859,157 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,799 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก

 

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 9,589 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,712,890 (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 24 ตุลาคม 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,740,316 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 101,042 ราย

 

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations