menu
ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (27 ต.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ดังนี้

 

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 8,452 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,292 ราย ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ / ที่ต้องขัง 160 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 57 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 26 ตุลาคม 2564 มีจำนวน 1,846,452 ราย เสียชีวิตสะสม 18,828 คน

 

ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,875,315 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,922 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก

 

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 8,449 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,730,871 (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 26 ตุลาคม 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,758,297 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 98,096 ราย

 

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จะเป็นผู้รายงานสถานการณ์เพิ่มเติมเวลา 12.30 น.

ขอบคุณข่าว mgronline.com

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations