menu
ไทยเจอรายแรกขายอาหารทะเลตลาดกิตติบางแค

วันนี้ (27 มี.ค.) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดราชบุรี รายงานสถานการณ์ข้อมูล ณ เวลา 10.00 น. วันเดียวกัน พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เข้ารับการรักษาที่ รพ.ราชบุรี เป็นหญิงอายุ 29 ปี อยู่ ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี อาชีพขายอาหารทะเล ตลาดกิตติ บางแค กรุงเทพฯ ทำให้ยอดรวมจำนวนผู้ป่วยยืนยันในการระลอกใหม่ถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 50 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 11 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 39 ราย

สำหรับไทมไลม์ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายล่าสุดซึ่งเป็นรายที่ 50 มีดังนี้

10-12 มี.ค. 64 พักผ่อนอยู่บ้าน ม.6 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี ไม่ได้ออกไปที่ไหน และไม่ได้ไปขายอาหารทะเลที่ตลาดกิตติ เขตบางแค กทม. เพราะตลาดถูกสั่งให้ปิดเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อโควิด-19

13 มี.ค. 64 เวลา 05.00 น. เดินทางไปตลาดกิตติ เนื่องจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตลาด แจ้งให้ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยการเก็บน้ำลายส่งตรวจ (ได้รับการแจ้งว่าจะโทร.แจ้งผลให้ทราบเมื่อตรวจพบเชื้อ)

14-17 มี.ค. 64 พักผ่อนและกักตัวอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปที่ไหน ยังไม่มีเจ้าหน้าที่โทร.แจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ทราบ แต่ทราบจากเพื่อนในกลุ่มไลน์ว่าไม่มีผู้ใดพบเชื้อ

18 มี.ค. 64 เวลา 12:00 น. เดินทางไปตลาดกิตติ เนื่องจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตลาด แจ้งให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1) หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยจึงเดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนตัว ไม่ได้แวะที่ไหน

19 มี.ค. 64 พักผ่อนและกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปที่ไหน

20 มี.ค. 64 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำรวจและพบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าว มีอาชีพค้าขายอยู่ที่ตลาดกิตติ เขตบางแค กทม. กักตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากตลาดปิด จึงได้นำมากักตัวที่สถานกักกันของรัฐ (local quarantine) จังหวัดราชบุรี

21-25 มี.ค. 64 กักตัวอยู่ที่สถานกักกันของรัฐ (local quarantine) จังหวัดราชบุรี


26 มี.ค. 64 เวลา 10.30-11.00 น.รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนครบกำหนดกักตัว 14 วัน (ครบกำหนดกักตัว วันที่ 27 มี.ค. 64 )

18.00 น. ทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อโควิด-19

19.30 น. เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชบุรี

ขอบคุณข่าว https://mgronline.com/qol/detail/9640000029465

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations